Giấy tự dính 4 x 6 in - giấy in mã vạch 4' x 6' hay giấy in mã vạch 100 x 150 mm chất liệu giấy decal, là loại nhãn tự ...