Decal giấy tự dính, giấy tự dính là nhiều tên gọi của một sản phẩm: giấy decal in mã vạch, decal là nhãn có tráng sẵn lớp keo tự dính ...