Nhãn tự dính xi bạc là loại decal bạc với chất liệu kim loại được tráng mỏng và có phủ thêm một lớp bạc mỏng lên mặt, tạo độ bóng sáng, ...