thủ tục đăng ký mã vạch

Thủ tục đăng ký mã số mã vạch

Thủ tục đăng ký mã số mã vạch

Thủ tục đăng ký mã số mã vạch, đăng ký mã vạch, cách đăng ký mã vạch, thủ tục đăng ký mã vạch Căn cứ quyết định số 15/2006/QĐ-BKHCN ngày 23/8/2006 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành “Quy định về việc cấp, sử dụng và quản lý mã…

Xem thêm