Thủ tục đăng ký mã số mã vạch

Thủ tục đăng ký mã số mã vạch, đăng ký mã vạch, cách đăng ký mã vạch, thủ tục đăng ký mã vạch

Căn cứ quyết định số 15/2006/QĐ-BKHCN ngày 23/8/2006 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành “Quy định về việc cấp, sử dụng và quản lý mã số mã vạch”;

Thông tư số 16/2011/TT-BKHCN ngày 30/6/2011 sửa đổi bổ sung một số điều trong “Quy định về việc cấp, sử dụng và quản lý mã số mã vạch” ban hành kèm quyết định số 15/2006/QĐ-BKHCN;

Thông tư số 232/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính về việc “Qui định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cấp mã số mã vạchThủ tục đăng ký mã số mã vạch

 

Thủ tục đăng ký mã số mã vạch. Muốn có mã số mã vạch trên hàng hoá để xuất khẩu hay bán tại các siêu thị, để quản lý hàng hóa thì trước tiên doanh nghiệp phải gia nhập EAN Việt Nam. 

EAN Việt Nam sẽ cấp mã M cho doanh nghiệp và hướng dẫn doanh nghiệp lập mã mặt hàng (mã I) cho từng sản phẩm.
Để được là thành viên của EAN Việt Nam, doanh nghiệp (hộ kinh doanh, công ty…) sẽ phải đóng phí gia nhập và phí hàng năm. Hai loại phí này do đại hội các thành viên quyết định, được ghi trong điều lệ của EAN Việt
Nam và có thể thay đổi sau một thời gian áp dụng.

Xem thêm những sản phẩm liên quan: giấy in mã vạch, mực in mã vạch, máy in mã vạch

Một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của doanh nghiệp khi áp dụng mã số mã vạch là quản lý mã mặt hàng (mã I) của mình theo nguyên tắc mỗi mã số tương ứng với một loại sản phẩm duy nhất, không được nhầm lẫn.
Những sản phẩm khác nhau về tính chất (ví dụ như bia và nước ngọt), về khối lượng, về bao gói… đều phải được cho những mã số mặt hàng khác nhau. Những mã số này sẽ sử dụng lâu dài cùng với sự tồn tại của mặt hàng đó. Những mặt hàng này khi được cải tiến (thay đổi trọng lượng, cách bao gói…) đều phải được cấp mã vạch mặt hàng mới.

b) Mức phí đăng ký

TTLoại mãPhí cấp và hướng dẫn sử dụng Phí duy trì
1Mã doanh nghiệp GS1
a7 chữ số (phân bổ được cho trên 10.000 dưới 100.000 loại sản phẩm)1.000.0002.000.000
b8 chữ số (phân bổ được cho trên 1.000 dưới 10.000 loại sản phẩm)1.000.0001.500.000
c9 chữ số (phân bổ được cho trên 100 dưới 1.000 loại sản phẩm)1.000.000800.000
d10 chữ số (phân bổ cho dưới 100 loại sản phẩm)1.000.000500.000
2Mã địa điểm toàn cầu GLN (một mã)300.000200.000
3Mã số thương phẩm toàn cầu 8 chữ số  GTIN-8 (một mã)
4Xác nhận mã nước ngoàiaHồ sơ ít hơn hoặc bằng 50 mã sản phẩm500.000đ/hồ sơbHồ sơ trên 50 mã sản phẩm10.000đ/mã

Những Lưu ý:  Trường hợp tổ chức, cá nhân được cấp hoặc xác nhận sử dụng mã sau ngày 30/thì mức phí duy trì nộp trong năm đăng ký bằng 50% mức phí duy trì tương ứng với từng loại mã số mã vạch theo quy định trên.

Doanh nghiệp có thể nộp phí bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản theo địa chỉ sau:

Ngân hàng : Kho bạc Nhà nước Cầu Giấy, Hà nội

Số tài khoản: 3511.0.1059094

1. Hồ sơ gồm có:

+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập
+ Bản đăng ký danh mục sản phẩm sử dụng mã GTIN (theo mẫu quy định)
+ Phiếu đăng ký thông tin cho cơ sở dữ liệu của GS1 Việt Nam (theo mẫu quy định)
+ Bản đăng ký sử dụng MSMV (theo mẫu quy định)

2. Nộp hồ sơ tại:

– Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

+ Địa Chỉ: 8 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội

+ Điện thoại: 024 3791 1642

– Chi cục Tiêu chuần Đo lường Chất lượng Hồ Chí Minh

+ Địa Chỉ: 263 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, Hồ Chí Minh

+ Điện Thoại: 028 3930 7203

3. Thời gian giải quyết:

– Thời gian cấp mã số tạm thời 2 ngày,

– Cấp Giấy chứng nhận đăng ký mã số mã vạch 01 tháng

kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Bình luận trên Facebook